SƠ MI RƠ MOÓC

HÀ NGỌC DŨNG (PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC)
Phone: 0945 977 988
Email: dung.ha@chienyouvn.com

PHẠM ĐÌNH LUẬT (PHÓ PHÒNG KINH DOANH)
Phone: 0919 252 192 – 0908 812 141
Email: luat.pham@chienyouvn.com

LÃ BÁ HUY (NHÂN VIÊN KINH DOANH)
Phone: 0908 647 775
Email: huy.la@chienyouvn.com – lahuychienyou@gmail.com

MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

ĐÀO THÀNH BẮC (CHỦ TỊCH HĐQT)
Phone: 0913 728 839
Email: bac.dao@chienyouvn.com
HÀ NGỌC DŨNG (PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC)
Phone: 0945 977 988
Email: dung.ha@chienyouvn.com
TÔ ĐÌNH QUANG (GIÁM ĐỐC KINH DOANH)
Phone: 0949 243 438
Email: quang.to@chienyouvn.com / qt.lkgroup@gmail.com
NGUYỄN TRUNG HẬU (GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT)
Phone: 0938 852 908
Email: hau.nguyen@chienyouvn.com
TRỊNH HỮU GIÁP (Phó Phòng Kinh Doanh)
Phone: 0976 526 684
Email: giap.trinh@chienyouvn.com
PHẠM VĂN CƯỜNG (Chuyên Viên Kinh Doanh)
Phone: 0938 383 2912
Email: Cuong.pv2108@gmail.com
PHẠM VĂN TIẾN (Chuyên Viên Kinh Doanh)
Phone: 0938 349 097
Email: trieudtien@gmail.com
PHÒNG KINH DOANH
Phone: 0377 073 086