Chien You Việt Nam

Địa chỉ: Số 12 Đường 3A – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3833019 – 0913 940 036 – 0942 977 988

Liên hệ Sơmi Rơmoóc

PHẠM ĐÌNH LUẬT (ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI)
Phone: 0919 252 192 – 0908 812 141
Email: dinhluatcy@yahoo.com

Liên hệ Mạ Kẽm Công Nghiệp

ĐÀO THÀNH BẮC (CHỦ TỊCH HĐQT)
Phone: 0913 728 839 – 0986 175 758
Email: bac.dao@chienyouvn.com / daothanhbac1305@gmail.com

TÔ ĐÌNH QUANG (GIÁM ĐỐC KINH DOANH)
Phone: 0949 243 438
Email: quang.to@chienyouvn.com / qt.lkgroup@gmail.com

VŨ VĂN TÍNH (NHÂN VIÊN KINH DOANH)
Phone: 0976 699 438
Email: tinh.vu@chienyouvn.com