• Số 12 Đường 3A - KCN Biên Hòa 2 - P. An Bình - TP.Biên Hoà - Đồng Nai
  • 0913.940.036

Tin tức Chien You

An Toàn Để Thành Công

Trang chủ / Chứng nhận tiêu chuẩn / Tiêu Chuẩn Mạ Kẽm Nhúng Nóng AS/NZS 4680:2006

Tiêu Chuẩn Mạ Kẽm Nhúng Nóng AS/NZS 4680:2006

Tiêu chuẩn AS/NZS 4680:2006 – Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng (kẽm) trên các mặt hàng kim loại màu được sản xuất là tiêu chuẩn xác định cho các thông số kỹ thuật về lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng. Nó phù hợp chặt chẽ với Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 1461:1999 – Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng trên các sản phẩm kim loại màu được sản xuất, phù hợp với chính sách của Chính phủ Úc về việc điều chỉnh tất cả các tiêu chuẩn của Úc với các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp.

AS/NZS 4680 xác định các yêu cầu tối thiểu về khối lượng lớp phủ (độ dày) cho các phần thép khác nhau, phương pháp thử và sửa chữa lớp phủ mạ kẽm, cũng như chứa thông tin thông tin về thiết kế mạ điện, chuẩn bị bề mặt để sơn và thông tin luyện kim.

AS/NZS 4680:2006 quy định các yêu cầu về độ dày lớp phủ tối thiểu đối với thép có độ dày tiết diện khác nhau.
Trong khi hầu hết các lớp phủ mạ kẽm được phân loại theo khối lượng của lớp mạ kẽm tính bằng g/
m2, các yêu cầu thực tế của việc kiểm tra và đo lường lớp phủ mạ kẽm không phá hủy đòi hỏi độ dày lớp phủ phải là thước đo sự phù hợp. 

Do sự khác biệt vốn có về thành phần hóa học của thép, điều kiện bề mặt và tính chất của quá trình mạ kẽm nhúng nóng, cả độ dày lớp phủ tối thiểu cục bộ và mức độ dày lớp phủ trung bình đều được đề cử trong Tiêu chuẩn.

Đặc tính độ dày lớp phủ được tạo ra bởi các quá trình này được phản ánh trong bảng sau:

0913.940.036 chienyouvn